Nowa Słodownia – 3 budynki

temat:

Nowa Słodownia – 3 budynki mieszkalne wielorodzinne 

miejscowość:

Nysa, ul. Słowiańska 

inwestor:

Nowa Słodownia Sp. z o.o.