Nowa Słodownia – rewitalizacja budynku dawnej Słodowni

temat:

Nowa Słodownia – rewitalizacja istniejącego budynku dawnej Słodowni na budynek mieszkalny wielorodzinny

miejscowość:

Nysa, ul. Słowiańska 

inwestor:

Nowa Słodownia Sp. z o.o.