Park Zdrojowy

temat:

Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w głuchołazach

miejscowość:

Głuchołazy

inwestor:

Gmina Głuchołazy

opis:

Teren poddany rewitalizacji składa się 4 przestrzeni: amfiteatru z muszlą koncertową, atrakcji wokół Źródełka Wiktorii, parku leśnego wzdłuż potoku oraz stawu górnego. Zadaniem projektu jest rewitalizacja leśnej części parku zdrojowego do dawnej świetności z współczesnymi elementami zwiększając atrakcyjność turystyczną Głuchołaz jako uzdrowiska. Elementami nowoprojektowanymi są: rozbudowa muszli koncertowej, fontanna, 2 budynki w obrębie amfiteatru, w których znajduje się gastronomia, informacja turystyczna i toalety publiczne, ścieżka zdrowia, Źródełko Wiktorii z otoczeniem, staw łódkowy z otoczeniem, place zabaw, zielona klasa, mosty, kładki, schody, ścieżki, miejsca wypoczynku