Czarno-biały dom

temat:

Dom jednorodzinny 

miejscowość:

Nysa

inwestor:

prywatny 

opis:

Dom czarno-biały dla młodej rodziny z dziećmi jest elegancką kompozycją z dwóch kontrastujących skrzydeł, które definiują również podział funkcjonalny na część dzienną i nocną. Poprzez proporcje kubaturowe oraz wydźwięk stylistyczny z elementami historyzującymi, architektura ta szanuje kontekst miejsko-wiejskiego otoczenia.

autorzy:

arch. Marta Zator Venderbos, arch. Adrian Venderbos