Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem spraw Klientów jest firma Tomasz Grębski Pracownia Projektowa, z siedzibą Ogrodowa 2/7, 48-300 Nysa.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem sekretariat@grebski.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty wykonania projektu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przygotowania oferty.
 5. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, takim jak podwykonawcy (geodeta, konstruktor, projektant instalacji elektrycznych i sanitarnych, wykonawca certyfikatów charakterystyki energetycznej, geolog), dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych,
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich użyteczności lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).