Centrum Przesiadkowe

temat:

Centrum Przesiadkowe w Nysie

miejscowość:

Nysa, ul. Racławicka 1

inwestor:

Gmina Nysa i Powiat Nyski

opis:

Projekt to rewitalizacja dawnego budynku PKS i PKP w jedno wspólne Centrum Przesiadkowe. W budynku Centrum Przesiadkowego znajdować się również będą lokale usługowe, tak aby do zrewitalizowanego budynku w pełni wróciło życie. Plac przed budynkiem został zaprojektowany całkowicie na nowo. Łączy on wiele funkcji: od funkcji parkingowej dla samochodów osobowych, po zadaszone perony dla autobusów. Znalazło się tam także miejsce dla oczekujących podróżnych – na ławkach wśród zieleni.