Pałac Biechów

temat:

Rewitalizacja neorenesansowego Pałacu w Biechowie

miejscowość:

Biechów

inwestor:

prywatny

opis:

Pałac w Biechowie to niewątpliwie urzekająca i imponująca rezydencja z XVI wieku, niezwykle urozmaicona architektonicznie. Przez lata zmieniał swych właścicieli, a po pożarze w 1854 roku został odbudowany na zlecenie hrabiego von Matuschke. Pałac pozostał w posiadaniu rodziny von Matuschke aż do czasów wojny. Po wojnie postanowiono w nim utworzyć ośrodek kolonijny, a następnie szkołę, która funkcjonowała do 2012 roku.