Przebudowa zachodniej pierzei

temat:

Przebudowa pierzei ulicy Wrocławskiej

miejscowość:

Nysa, ul. Wrocławska

inwestor:

Inwestorzy prywatni