Rewitalizacja Rynku

temat:

Rewitalizacja ul. Celnej w Nysie 

miejscowość:

Nysa, ul. Celna 

inwestor:

Gmina Nysa