Stangum Auto Serwis

temat:

Stangum Auto Serwis

miejscowość:

Opole, ul. Wrocławska 139

inwestor:

STANGUM

opis:

Projekt zakłada przebudowę z rozbudową budynku usługowego – serwis opon z magazynem i placem manewrowo postojowym oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Pierwotnie budynek serwisu składał się z 3 stanowisk wymiany opon, zaplecza socjalnego i biurowego. Budynek został przebudowany wewnątrz i rozbudowany o dodatkowe czwarte stanowisko wymiany opon, zadaszoną wiatę, zaplecze socjalne, warsztat do naprawy opon oraz magazyn.